💟 ขอกล่าวสดุดี และแสดงมุทิตาจิต แด่บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร เนื่องในโอกาส “วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” …

💟 ขอกล่าวสดุดี และแสดงมุทิตาจิต แด่บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร เนื่องในโอกาส
“วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน” ประจำปี 2566

ดังรายนาม ดังนี้
รศ.ดร.ภญ. เกษร จันทร์ศิริ
รศ.ภญ. ลาวัลย์ ศรีพงษ์
รศ.ดร.ภญ. นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์
รศ.ดร.ภญ. สุวรรณี พนมสุข
คุณ วรวีร์ ศักดิ์ศรีวัน
คุณ สุรีย์ บุญเจริญ
คุณ นิภา อยู่สำราญ

โดยทางคณะเภสัชศาสตร์ จะจัดงานแสดงมุทิตาจิต ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
ณ ห้องไภสัชสรรพศิลป์ (110 – 111) คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

#ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรRxSU.💊
#Activity_RxSU🧐

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.