💙 ทรงพระเจริญ 💙 🙏 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้า…

💙 ทรงพระเจริญ 💙
🙏 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.