💊 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ศ.ดร.ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์) พร้อมคณะอาจารย์ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์แลกเปลี่ยนจาก Universit…

💊 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ศ.ดร.ภก.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์) พร้อมคณะอาจารย์ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์แลกเปลี่ยนจาก University of Arkansas for Medical Sciences, College of Pharmacy (UAMS-COP) จำนวน 3 ราย

💊 พร้อมมอบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ UAMS-COP ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

💊 โดยฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 -27 ตุลาคม 2566 พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า และศึกษางานเภสัชกรรมปฐมภูมิ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู จ.นครปฐม

#ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรRxSU.💊
#activity_rxsu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.