👩‍🏫 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ !! ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 📚✍️หลักสูตรปริญญาโท 4…

👩‍🏫 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ !!
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

📚✍️หลักสูตรปริญญาโท 4 หลักสูตร
📚✍️หลักสูตรปริญญาเอก 4 หลักสูตร

💊ด้วยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ด้านวิชาการ-งานวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย และ/หรือแหล่งฝึกงานที่มีคุณภาพ รวมถึง มีทุนสำหรับทำวิทยานิพนธ์อีกด้วย

🕵️สามารถศึกษารายละเอียดการรับสมัครและรายละเอียดหลักสูตร ตาม QR code ที่ปรากฎด้านล่างนี้ หรือ
Click link: https://graduate.su.ac.th/main

#ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรRxSU.💊
#Activity_RxSU🧐

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.