🎓กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 📣ข่าวประชาสัมพันธ์จาก หน่วยกิจการนักศึกษา ส่ง…

🎓กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

📣ข่าวประชาสัมพันธ์จาก หน่วยกิจการนักศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ สวัสดิการ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กสสศ.) คณะเภสัชศาสตร์

#ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรRxSU.💊
#activity_rxsu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.