ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นสื่อกลางรวบรวมความช่วยเหลือครอบครัวของ
เภสัชกร พิเชษฐ์ ภาคแก้ว ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่น 23
ซึ่งได้จากไปเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์ ได้เดินทางไปให้กำลังใจและมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัวภาคแก้ว
ผ่านมารดาของเภสัชกร พิเชษฐ์ จำนวน 55,000 บาท
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัด ยโสธร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.