เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวคิดการบำบัดไข้พิษ ไข้กาฬ การดูแล ป้องกันแลฟื้นฟูด้วยสมุนไพรและตำรับยาไทย

สมาคมแพทย์แผนไทยวัดพระปฐมเจดีย์ฯ และ คลินิกการแพทย์แผนไทยปฐมเจดีย์สาขานครปฐม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญรับฟัง "เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิดการบำบัดไข้พิษ ไข้กาฬ การดูแล ป้องกัน และฟื้นฟู ด้วยสมุนไพรและตำรับยาไทย"
ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.
โดยคณาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทย
– อาจารย์กิตติ กิตติจารุวงศ์
– อาจารย์ชูชาติ บุญอยู่
– อาจารย์นาวี บัวคลี่
– พท.ว.พณรัญชน์ พลภักดี
ดำเนินการเสวนาโดย ภญ.ดร.วันดี ญาณไพศาล

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.