วิธีการลงหมอพร้อม ภาษาเมียนมาร์/พม่า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ โรงพยาบาลนครปฐม จัดทำวิธีการลง application หมอพร้อม และวิดีโอสาธิต การลงหมอพร้อม และตรวจสอบประวัติวัคซีน ภาษาเมียนมาร์ เพื่อใช้ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างชาติที่ ม.ราชภัฏนครปฐม

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.