ผลงานวิจัย โดย ภญ.รศ.ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์

ผลงานวิจัย :
– โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ประกอบด้วยน้ำมันนกกระจอกเทศที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
– โครงการการพัฒนาโลชั่นบาร์ที่ประกอดด้วยน้ำมันวัว
– โครงการ "การลดการปนเปื้อนของเหง้ากระชายดำด้วยการฉายรังสีแกมมาและผลของรังสีแกมมาที่มีต่อองค์ประกอบทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ
โดย
ภญ.รศ.ดร.ชุติมา ลิ้มมัทวาภิรัติ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ไปที่โพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.