คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญ ใน สัปดาห์เภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 22-29 กันยายน 2566 และ “…

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญ ใน สัปดาห์เภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 22-29 กันยายน 2566 และ “World Pharmacists Day” ตรงกับวันที่ 25 กันยายน 2566

ด้วยการทำวิดีโอเผยแพร่ “บทบาทเภสัชกรต่อการดูแลผู้ป่วยโรคไต” โดย ผศ.ดร.ภญ.ดาราพร รุ้งพราย ซึ่งทางชมรมนักศึกษา Pharmacy Schoolของ University of Arkansas for Medical Sciences ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ขอความร่วมมือในการนำเสนอบทบาทเภสัชกรในประเทศไทย

“We care for everyone”

ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร

#สภาเภสัชกรรม
#สัปดาห์เภสัชกรรม2566
#WeCareForEveryone
#เภสัชกรทั่วไทยห่วงใยทุกคน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.