คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญ ใน สัปดาห์เภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 22-29 กันยายน 2566 และ “…

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญ ใน สัปดาห์เภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 22-29 กันยายน 2566 และ “World Pharmacists Day” ตรงกับวันที่ 25 กันยายน 2566

ด้วยการทำวิดีโอเผยแพร่ความรู้เรื่อง “ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ต้องระวัง” โดย อ.ดร.ภก. กวิณ ด้วงมี เนื่องจากความดันโลหิตสูงสามารถพบได้บ่อย และบ่อยครั้งอาจถูกละเลย จนมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และการเสียชีวิตตามมาได้

“We care for everyone”

ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร

#สภาเภสัชกรรม
#สัปดาห์เภสัชกรรม2566
#WeCareForEveryone
#เภสัชกรทั่วไทยห่วงใยทุกคน

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.