คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ✍️📖…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

✍️📖ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ
(Memorandum Of Understanding, MOU)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
👨‍🏫การสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นนิมิตหมายอันดีของความร่วมมือทางวิชาการ วิชาชีพ และวิจัยระหว่างสถาบันต่อไป

#ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรRxSU.💊
#activity_rxsu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.