คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหต…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ครั้งนี้

#ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กรRxSU.💊
#R.I.P.🖤_RxSU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ศิลปากร.