Photos from PSAT: สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย – สนภท.’s post

🌷ขอแสดงความยินดีกับนศภ.ฐาปนี คำแปร จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการออกแบบ 〰𝐏𝐒𝐀𝐓 𝐒𝐮𝐛 𝐋𝐨𝐠𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭〰️ด้วยนะคะ🌷

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.