Photos from สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

📢 ประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อโปโลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2565
รางวัล
🥇ชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวจุฑารัตน์ บุญมาศ
🥈รองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวโสรยา กุลบุญญา
🥉รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายชัชพิมุข ชาววัง

* การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และอาจมีการปรับเปลี่ยนแบบได้ตามความเหมาะสม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.