Photos from สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

✅ขั้นตอนการเข้ารับบริการเมื่อ ตรวจ ATK ด้วยตัวเอง ขึ้น 2 ขีด

1. ถ่ายรูปผลตรวจ ATK คู่กับบัตรประชาชน เพื่อเป็นการยืนยัน ว่าผลตรวจนี้เป็นของท่าน (ดังตัวอย่าง)

2. ส่งภาพถ่าย ตามข้อ 1 มาที่ไลน์งานควบคุมโรค โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( ID : @935qxcsi )

3. หรือปริ้น ภาพถ่ายตามข้อ 1 มายื่นที่คลินิกไข้หวัด (ARI clinic) ชั้น 1อาคารกิจกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หลัง ปตท.) โรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้เอกสารของท่านเพื่อประกอบการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4. เข้ารับยาที่คลินิกไข้หวัด ในวันราชการ ช่วงเช้า เวลา 08.00-10.00 น. ช่วงบ่าย 13.00-15.00 น.
✅ท่านจะได้รับเอกสารใบรับรองการเจ็บป่วย ที่ระบุวันกักตัว จำนวน 10 วัน
✅เพื่อยื่นลาเรียน/ลางาน

5. หากมีอาการเร่งด่วน หรือ ฉุกเฉิน สามารถรับบริการที่ แผนกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตลอด 24 ชม. โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าท่านติดโควิด

6.กักตัวรักษาที่บ้าน/หอพัก 10 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045-353100
วันราชการ เวลา 08.00-20.00 น.
วันหยุดราชการ เวลา 08.00-16.00น.

#UBUสู้โควิด
#เตรียมพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น
ข้อมูล​จาก​ รพ.มหา​วิทยาลัย​อุบล​ราชธานี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.