Photos from สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

📣📣ประชาสัมพันธ์วิธีสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านระบบ Reg
📌นักศึกษาสามารถเข้าดูรายละเอียดการรับสมัครทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตามขั้นตอนนี้ 👇👇

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.