Photos from งานรับเข้า เภสัช ม.อุบลฯ’s post

https://www.reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ เพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 2566 สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 23 คน สาขาเภสัชกรรมอุตสหการ จำนวน 10 คน (ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำหน้าเว็บหรือ ในQ&A ให้ครบถ้วนนะคะ)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.