Photos from งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

📣📣วันสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในรอบค่ายส่งเสริมฯ อย่าลืม!!!สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพฯ ภายใน 31 ตุลาคม 2566 เท่านั้น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.