Photos from งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

19 ก.ย.66 (ช่วงบ่าย)งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ทีม A) และผู้แทนจาก 1) คณะเกษตรศาสตร์ 2) คณะเภสัชศาสตร์ 3)คณะศิลปศาสตร์ 4) คณะรัฐศาสตร์ และ 5)คณะบริหารศาสตร์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กับน้องๆ โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย จังหวัดสุรินทร์ และมีน้องๆจากโรงเรียน โรงเรียนห้วยจริงวิทยา จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกว่า 500 คน

ในการนี้งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณผู้บริหารและคุณครูที่เกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยฯ เข้าแนะแนวในครั้งนี้

#งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
#portfolio1
#โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย
#โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.