Photos from งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

18 ก.ย.66 (ช่วงบ่าย)งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ทีม A) และผู้แทนจาก 1) คณะเกษตรศาสตร์ 2) คณะเภสัชศาสตร์ 3)คณะศิลปศาสตร์ 4) คณะรัฐศาสตร์ และ 5)คณะเกษตรศาสตร์ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กับน้องๆ โรงเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ และมีน้องๆจากโรงเรียน โรงเรียนศรีสุขวิทยา
จังหวัดสุรินทร์ น้องๆ ม.6 เข้าร่วมกว่า 200 คน

ในการนี้งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณผู้บริหารและคุณครูที่เกี่ยวข้องที่ให้ความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยฯ เข้าแนะแนวในครั้งนี้

#งานรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
#portfolio1
#โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
#โรงเรียนศรีสุขวิทยา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.