Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

งานบริการการศึกษาและงานปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการจัดการเรียนการสอนคณะครูและนักเรียนห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวนผู้เข้าร่วม 126 คน จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษกล่าวต้อนรับโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีกิจกรรม แนะนำคณะเภสัชศาสตร์และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เยี่ยมชมหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการชีวเภสัชศาสตร์ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการปลอดภัยทางด้านเคมีและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
#ลิงค์ข่าวและภาพเพิ่มเติม : https://phar.ubu.ac.th/image-detail/185

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.