Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการค่ายหมอยารวมใจอาสาส่งเสริมสุขภาพชุมชน ​ประจำปี​ 2566​เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนและนักศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์​ในการจัดโครงการในครั้งนี้​ คือ​ ให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลความรู้ทางสุขภาพ นอกจากนั้นยังเป็​นการเพิ่มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติของนักศึกษาให้รู้จักสร้างสรรค์กิจกรรมและมีจิตอาสาร่วมกันทำกิจกรรมด้วยความสามาัคคีเพื่อชุมชน ระหว่างวันที่ 17 -18 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว ตำโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
#ลิงค์ข่าวเพิ่มเติม : https://phar.ubu.ac.th/image-detail/183
📷 : Koy_s camera / Pharm Photo UBU
ภาพทั้งหมดสามารถดาวน์โหลดได้ในไดร์ฟ
ค่ายหมอยา : https://drive.google.com/drive/folders/1-NuEDcdLPobOBPHHLF-YVZB0YOYvMCyc?usp=drive_link

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.