Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

งานบริการการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ TCAS1 รอบ Portfolio สำหรับผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา “UBU i-Camp 2024” หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
📷 : สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
👉🏻ลิงค์ข่าวเพิ่มเติม : https://phar.ubu.ac.th/image-detail/172

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.