Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน แสดงออกถึงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ประจำปี 2566 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี หลังที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
👉🏻ลิงค์ข่าวเพิ่มเติม : https://phar.ubu.ac.th/image-detail/161

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.