Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง และ ผศ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
———————————————————–
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ภญ.ฑิภาดา สามสีทอง และ ผศ.ภก.ประสิทธิชัย พูลผล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก ณ ห้องประชุมไภสัชพิพัฒน์ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.