Photos from กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

⛔ข้อควรระวังสำหรับ​ผู้กู้ยืม​ราย​ใหม่​⛔
💢สัญญา​กู้ยืม​
👉ตรวจสอบ​ข้อมูล​ในเอกสารให้ถูกต้อง​
👉ให้ปริ้นท์​แผ่นละ​ 1​ หน้า​ ดังนั้น​จะมีทั้งหมด​ 6​ แผ่น​ (ปริ้นท์​ 2​ ชุด)​
👉 จะปริ้นท์​สีหรือขาวดำก็ได้​ แต่ต้องเห็นลายน้ำคำว่า​ “ใช้สำหรับ​ปีการศึกษา​2565” บนเอกสาร​เท่านั้น แนะนำ​ว่าควรปริ้นท์​ขาวดำ​ เพื่อให้กรอกเอกสาร​ด้วยปากกา​หมึกสีน้ำเงิน​มองเห็นได้ชัดเจน​
👉ตรวจสอบ​หมายเลขสัญญา​กู้ยืม​ที่แถบบาร์​โค๊ด​ในหน้าแรกของสัญญา​ต้องตรงกับเลขสัญญา​ในระบบกยศ.connect​/DSL

💢แบบเบิกเงิน​กู้ยืม​
👉ตรวจสอบ​ยอดเงินกู้ยืม​ให้ถูกต้อง​ (หากกู้ค่าครองชีพ​อย่างเดียว​ ยอดกู้18,000บาท:​ หากกู้ค่าเทอมอย่างเดี​ยว​ ยอดกู้จะเท่ากับค่าเทอม​: หากกู้ค่า​เทอม​และค่าครองชีพ​ ยอดกู้จะเท่ากับผลรวม)​
👉ตรวจสอบ​ข้อมูล​ในเอกสาร​ให้ถูกต้อง​
👉ปริ้นท์​ 1​ หน้าต่อแผ่น​ จำนวน​ 2​ ชุด
👉 จะปริ้นท์​สีหรือขาวดำก็ได้​ แต่ให้เห็นลายน้ำคำว่า”ใช้สำหรับ​ปีการศึกษา​2565″
👉ตรวจสอบ​เลขแบบเบิกเงิน​กู้ยืม​ กับเลขแบบเบิกเงิน​กู้ยืม​ในระบบก​ยศ.connect​/DSLให้ตรงกัน​

❌เอกสาร​ก​ยศ.ทุกอย่าง​ต้องเซ็นหรือกรอกข้อมูล​ด้วยปากกาหมึกซึมสีน้ำเงิน​เท่านั้น​ ห้าใช้ปากกา​หมึกเจล​ ห้ามเขียน​ย้ำๆ​ ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด​(หากกรอกเอกสาร​ผิด​ ให้ขีดฆ่า​ แล้วเซ็นชื่อกำกับ​จุดที่ทำผิด​นั้น)​❌
⛔ผู้ที่อายุไม่ครบ20ปี​บริบูรณ์​ และผู้แทนฯ​ไม่สามารถ​เดินทาง​มาลงนามที่มหาวิทยาลัย​ได้​ ให้เพิ่มความระมัดระวัง​ในการเตรียมเอกสาร​ หากทำผิด​ จะไม่ผ่านการตรวจสอบ​⛔

น้องๆที่มีผู้แทนฯหรือมีตัวแทนของผู้แทนฯมาที่มหาวิทยาลัย​ด้วยได้​ในวันที่มหาวิทยาลัย​กำหนด​ส่งเอกสาร​ฯ จะมีเจ้าหน้าที่​และนักศึกษา​จิตอาสา​คอยแนะนำในการเตรียมเอกสาร​ให้ถูกต้อง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.