Photos from กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

[รับค่า​หน่วย​จิต​อาสา​เพื่อใช้กู้ยืม​ปีการศึกษา​2566​]​
📣เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมบริจจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 27 ก.ค. 2565 เวลา 09.00-15.00 น. สถานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ฯ
👉พบกับความอิ่มอร่อยหลังบริจาคโลหิต ด้วยอาหารต่าง ๆ มากมาย และรับของที่ระลึก​สำหรับผู้บริจาค​โลหิตทุกคน​ และน้องๆจะได้รับค่าหน่วยกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 หน่วย สำหรับผู้ที่บริจาคได้ หรือ 1 หน่วย สำหรับผู้ที่บริจาคไม่ได้👈
และพบกับกิจกรรมอื่นในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกกว่า 3 กิจกรรม

🙏สนับสนุน​อาหาร​ เครื่องดื่ม​ และของที่ระลึก​โดย​บริษัท​ในเครือ​เจริญ​โภคภัณฑ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.