Photos from กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี’s post

💢บรรยากาศในเช้าวันแรกของ​การยื่นเอกสาร​แบบยืนยัน​เบิกเงิน​กู้ยืม​สำหรับผู้กู้ยืม​ราย​เก่าเลื่อนชั้น​ปี​ ณ​ อาคาร​เฉลิม​พระ​เกียรติ​7​รอบ​ฯ

📌รายเก่า​เลื่อน​ชั้นปี​แยกตามคณะ​ สามารถ​ยื่นเอกสาร​ได้ในวันที่​ 14-24​ มิถุนายน​ 2565​ ระหว่าง​เวลา​ 09.00-16.00​ น.📌

💰น้องๆที่ส่งเอกสาร​แล้ว​ ให้รอรับข้อความ​แจ้งเตือนในแอปฯก​ยศ.ว่า​ “การลงนาม​แบบยืนยัน​เบิกเงิน​กู้ยืม​เสร็จ​สมบูรณ์” หากภายในเวลา​ 21.00น.​ ของวันที่มาส่งเอกสาร​ยังไม่ได้​รับข้อความ​แจ้ง​เตือน​ ให้มาติดต่อ​ที่อาคาร​เฉลิม​พระ​เกียรติ​7​รอบ​ฯในวันถัดไป​ (ผู้กู้ยืม​จะได้รับค่าครองชีพ​เดือนแรกของปีการศึกษา​ 2565​ ภายใน​ 7-15​ วันหลังจากได้รับข้อความ​การลงนาม​ยืนยัน​แบบ​เบิกเงิน​กู้ยืม​เสร็จ​สมบูรณ์)​💴

หมายเหตุ​ การเผยแพร่ภาพได้รับอนุญาต​จากบุคคล​ที่อยู่​ในภาพ​แล้ว

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.