🛎 ประกาศๆ นักศึกษากู้ยืมที่ใช้ APP กยศ.Connect ให้ Update Version

🛎 ประกาศๆ นักศึกษากู้ยืมที่ใช้ APP กยศ.Connect ให้ Update Version ดังนี้
1.ระบบ Android version 3.10
2.ระบบ IOS version 3.9
ปล…เพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบันของข้อมูลผู้กู้ยืมนะคะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.