🙏🏻สวัสดีปีใหม่ 2566🎉🐰 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรือง ประสพแต่ความสุข ความปีติยินด…

🙏🏻สวัสดีปีใหม่ 2566🎉🐰
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออวยพรให้ท่านและครอบครัว
มีสุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรือง ประสพแต่ความสุข
ความปีติยินดีในชีวิต ตลอดปีและตลอดไป
#PharUBU💊💚

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.