🔴ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ ทุกท่าน🔴 สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ รบกว…

🔴ประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจ ทุกท่าน🔴
สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ รบกวนแอดเข้ากลุ่มเพื่อประสานงานและแจ้งรายละเอียดกิจกรรมภายในค่าย ***ภายในวันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น.***📌📌ผ่าน Link https://line.me/ti/g/38kI4shAk5 หรือสแกน QR code

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.