🔴บรรยากาศสด กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสภาเภสัชกรรม วันที่ 2…

🔴บรรยากาศสด กิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและสภาเภสัชกรรม
วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ถนนคนเดินริมมูล

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.