📣📣ประกาศ 📣📣 🔵🟡องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร STAFF ในกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ (บึกบึนเกมส์ ครั้งที่ 1) ⚽️🏀 📌…

📣📣ประกาศ 📣📣
🔵🟡องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร STAFF ในกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ (บึกบึนเกมส์ ครั้งที่ 1) ⚽️🏀
📌วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 จำนวน 100 คน✅
📌วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 จำนวน 50 คน✅
📌วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 จำนวน 50 คน✅
⏱เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
***รายละเอียดงาน
1.วันที่ 24 ส.ค. 65 จิตอาสา (ทำความสะอาดบริเวณ สนามกีฬากลาง และ ศูนย์กีฬา)
2.วันที่ 25 ส.ค. 65 จิตอาสา (จัดเตรียมสถานที่บริเวณ สนามกีฬากลาง และ ศูนย์กีฬา)
3.วันที่ 26 ส.ค. 65 เป็น STAFF (ในวันจัดกิจกรรมบึกบึนเกมส์)
👕การแต่งกาย : แต่งกายชุดสุภาพ
📍มีหน่วยกิตจิตอาสาให้ด้วยนะ
หมายเหตุ : กรุณารับประทานอาหารกลางวันมาก่อนนะครับ‼️

สมัครได้ที่>>> https://docs.google.com/forms/d/15TPU-m8jBt3NbLeTnC_mmy58X4VJzEVeinIDJr5uu9A/edit?usp=sharing


❌❌ปิดรับสมัครแล้วนะครับ❌❌

📣📣ประกาศ 📣📣
🔵🟡องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร STAFF ในกิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์ (บึกบึนเกมส์ ครั้งที่ 1) ⚽️🏀
📌วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 จำนวน 100 คน✅
📌วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 จำนวน 50 คน✅
📌วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 จำนวน 50 คน✅
⏱เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
***รายละเอียดงาน
1.วันที่ 24 ส.ค. 65 จิตอาสา (ทำความสะอาดบริเวณ สนามกีฬากลาง และ ศูนย์กีฬา)
2.วันที่ 25 ส.ค. 65 จิตอาสา (จัดเตรียมสถานที่บริเวณ สนามกีฬากลาง และ ศูนย์กีฬา)
3.วันที่ 26 ส.ค. 65 เป็น STAFF (ในวันจัดกิจกรรมบึกบึนเกมส์)
👕การแต่งกาย : แต่งกายชุดสุภาพ
📍มีหน่วยกิตจิตอาสาให้ด้วยนะ
หมายเหตุ : กรุณารับประทานอาหารกลางวันมาก่อนนะครับ‼️

สมัครได้ที่>>> https://docs.google.com/forms/d/15TPU-m8jBt3NbLeTnC_mmy58X4VJzEVeinIDJr5uu9A/edit?usp=sharing

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.