📣📣ขยายเวลาปิดประตู​ 3 และประตู​มอเตอร์​ไซต์​ข้างสถานีไฟฟ้า​ย่อย​ เป็น​ 24.00น.​ 📌ระหว่าง​วันที่​ 25กรกฎาคม- 11​ สิงหาคม​ 2565​…

📣📣ขยายเวลาปิดประตู​ 3 และประตู​มอเตอร์​ไซต์​ข้างสถานีไฟฟ้า​ย่อย​ เป็น​ 24.00น.​

📌ระหว่าง​วันที่​ 25กรกฎาคม- 11​ สิงหาคม​ 2565​📌

📑🧾เพื่ออำนวยความสะดวก​ระหว่าง​สัปดาห์​เตรียม​ตัว​สอบกลางภาค​และสัปดาห์​สอบกลางภาค​เรียน​ที่​ 1/2565​
📛หลังเวลา21.00น.​ เปิดให้เข้าออกเฉพาะ​นักศึกษา​ ม.อุบล​ฯ​เท่านั้น​ ดังนั้น​ขอให้น้องๆแสดง​บัตร​นักศึกษา​หรือหลักฐาน​ยืนยัน​ว่าเป็นนักศึกษา​ ม.อุบล​ฯ​ต่อเจ้าหน้าที่​รักษา​ความปลอดภัย​ที่ดูแล​ประตูเข้าออก👮‍♀️👮‍♂️
#งาน​บริการ​และ​สวัสดิการ​นักศึกษา​สำนักงาน​พัฒนา​นักศึกษา​มหา​วิทยาลัย​อุบล​ราชธานี
#สำนักงาน​รักษา​ความปลอดภัย​ฯ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.