📣📢[ ประชาสัมพันธ์ ] 📢📣 – จากสภานักศึกษา , งานทะเบียนเเละประมวลผล , คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบ…


📣📢[ ประชาสัมพันธ์ ] 📢📣
– จากสภานักศึกษา , งานทะเบียนเเละประมวลผล , คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
– เพื่อให้การดำเนินงานและการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนธรรมาภิบาล รวมถึงการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์นักศึกษา (ผู้ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564/รหัส58-63) ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ในช่วงตุลาคม 2562 – มีนาคม 2564) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2565

📢 ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะนำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการพัฒนา ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบแบบสำรวจฯ

📢 สเเกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือ ลิ้งก์ (Link) เพื่อทำเเบบสำรวจ

โดยมีรายละเอียดตาม ลิ้งก์ (Link) | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7EKxT6EUlDQtohAiOY-0DeyeyCsaLMfsel7M7gN7ljRt91Q/viewform

” มหาวิทยาลัยจะก้าวหน้า
ถ้ารับฟังเสียงนักศึกษาเเละบุคลากร “

#งานทะเบียนมออุบล
#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
#งานประมวลผลมออุบล
#คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานอธิการบดี
#สภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2565
#UBUSC2022

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.