📣ประชาสัมพันธ์ 📣 ขยายเวลาปิดประตู A3 และประตูโรงไฟฟ้าย่อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาช่วงสอบปลายภาค 📍ปิดประตูเวลา 24.00 น.📍 ต…


📣ประชาสัมพันธ์ 📣
ขยายเวลาปิดประตู A3 และประตูโรงไฟฟ้าย่อย
เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาช่วงสอบปลายภาค
📍ปิดประตูเวลา 24.00 น.📍
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 29 ธ.ค. 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.