📣ประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน​พัฒนา​นักศึกษา​📣 ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิท…

📣ประชาสัมพันธ์จากสำนักงาน​พัฒนา​นักศึกษา​📣
ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 #กิจกรรม4IN1
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
โดยนักศึกษาที่เข้าร่วม จะได้พบกับกิจกรรม ถึง 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
👉 1 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน เวลา 07.00-09.00 น. ( 1หน่วยกิจกรรมด้านเสริมสร้างคุณธรรม ฯ)
👉 2 กิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เวลา 09.00-15.00 น. ( 1 ถึง 2 หน่วยกิจกรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์​ฯ )
👉 3 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เวลา 09.00-11.00 น. ( 1หน่วยกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณลักษณะฯ)
👉 4 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เวลา 11.00-12.00 น. ( 0.5 ด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และสามารถเข้าร่วมได้เลยตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
#32ปีUBUยิ่งอยู่ยิ่งรัก ❤️
#บันทึก​ค่า​หน่วย​กิจกรรม​โดยสำนักงาน​พัฒนา​นักศึกษา

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.