📣ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทผู้ยากจนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี…

📣ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทผู้ยากจนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565(ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท)
ลิงก์ https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2022120916301878.pdf
📣ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ลิงก์ https://www.ubu.ac.th/web/files/00037n2022120916252983.pdf

📌ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนดำเนินการตามประกาศกำหนด

#หน่วยงานทุนการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา
#ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.