📢📢📢 แจ้งช่องทาง social media ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ว่าที่ Rx’29 UBU มีช่องทางที่สำคัญๆ ดัง…

📢📢📢 แจ้งช่องทาง social media ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ว่าที่ Rx’29 UBU มีช่องทางที่สำคัญๆ ดังนี้

ส่วนของคณะเภสัชศาสตร์
💥 เพจหลักของคณะเภสัชศาสตร์ -> https://www.facebook.com/pharmubu

💥เพจงานวิชาการและงานกิจการนักศึกษาของคณะฯ ->https://www.facebook.com/RxStudentaffairsUBU

💥เพจสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ->
https://www.facebook.com/SmoRxUBU

ส่วนของมหาวิทยาลัย

โครงการเตรียมความพร้อมฯ (น้องๆ เตรียมตัวก่อนเปิดเทอม) ->https://www.facebook.com/preubu

งานทะเบียน (เวลามีปัญหาการลงทะเบียน) -> https://www.facebook.com/uburegistrar

กิจกรรมหาวิทยาลัยของสโมกลาง -> https://www.facebook.com/ubu.su.org

นอกจากนี้หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถสอบถามที่งานวิชาการได้ที่
👉 โทร 045353610 หรือ 045343611
👉 E-mail: [email protected] (สำหรับส่งเอกสารต่างๆ)
👉 Line งานวิชาการ @032lnqjv (lin.ee/l3NQaUc )
👉 Inbox FB : m.me/RxStudentaffairsUBU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.