📌📌 https://admission.ubu.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุ…

📌📌 https://admission.ubu.ac.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา “UBU i-Camp 2024 ครั้งที่ 4
(คณะเภสัชศาสตร์ ค่ายเส้นทางสู่ฝันให้ฉันเป็นเภสัชกร)
📣📣ให้ผู้มีรายชื่อตอบรับเข้าร่วมโครงการ(ผ่าน google from หรือสแกน QR code ภายในวันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
📚กำหนดเข้าค่ายวันที่ 9-10 กันยายน 2566 Onsite
✅✅ ผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายทุกคนเข้ากลุ่มไลน์ QR code line ในกำหนดการ เพื่อประสานงานและโปรดอ่านกำหนดการ
/รายละเอียดเพิ่มเติม โดยละเอียด

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.