📌📌นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU Test 2023-2024 สามารถสมัครสอบได้เลยนะคะ ✅สามารถใช้ผลคะแนนสอบ UBU Test ยื่…

📌📌นักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU Test 2023-2024 สามารถสมัครสอบได้เลยนะคะ
✅สามารถใช้ผลคะแนนสอบ UBU Test ยื่นสมัครในรอบ Portfolio ที่กำลังจะเปิดนี้ได้จ้า


(Scroll down for English)
🛎 รับสมัครผู้สนใจสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ UBU Test 2023-2024 🛎
🗓 ครั้งที่ 1 จัดสอบในรูปแบบ Paper Based Test (On-site)
.
✳️ ค่าสมัครสอบ 500 บาท
✳️ วันสอบ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
✳️ รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566
✳️ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566
✳️ ประกาศผลสอบ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
.
✳️ ช่องทางการสมัคร: https://ubultc.ubu.ac.th/
✳️ ขั้นตอน/วิธีการสมัคร UBU Test: https://ubultc.ubu.ac.th/news.php?id=16
.
✅ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
เพื่อใช้ประกอบการแรกเข้าหรือขอสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
.
✅ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
เพื่อทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง หรือ เพื่อทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (Exit Exam) ใหม่เป็นครั้งที่ 2…3…4…5 (UBU TEST มีใบรายงานผลการสอบ Score Report และเทียบระดับ CEFR)
.
✅ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพื่อใช้ผลคะแนนประกอบการยื่นเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษ)
.
✅ สำหรับบุคคลทั่วไป
เพื่อวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง หรือ นำผลคะแนนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
.
✅ About the test: https://ubultc.ubu.ac.th/news.php?id=23
✅ 2023-2024 UBU Test schedule: https://ubultc.ubu.ac.th/news.php?id=25

UBU Test 2023-2024 – 1st Round
Open for on-site paper based testing at Ubon Ratchathani University

The test fee is 500 THB
The test fee payment is due between today – October 30, 2023
The announcement of applicants will be posted on November 3, 2023
The UBU TEST will be held on Friday, November 10, 2023
The test result announcement is on November 17, 2023

✳️ Apply now: https://ubultc.ubu.ac.th/
✳️ How to apply UBU Test: https://ubultc.ubu.ac.th/news.php?id=16

For more information please send us a message via inbox or email: [email protected]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.