📌ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทผู้ยากจนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี…

📌ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทผู้ยากจนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
(ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท)
📥ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1QuIAxRFwPqoyk_t4pdlbQvS14_4LhOlH/view

📌ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอาหารกลางวัน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
🧰ลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1GvKP7hasc0aHcEbDAtWxfF2qHi9Ip8_C/view

🎙นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ขอให้ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรอรับเงินทุนการศึกษาต่อไป

#ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.