🏆🥇🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ UBU AAR Best of the year 2022 โครงการ UBU KM Fair 2022 จัดโดยมหาวิท…

🏆🥇🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ UBU AAR Best of the year 2022
โครงการ UBU KM Fair 2022 จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.