🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ภญ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ สาขาพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม ดร.ภญ.วันนิศา…

🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ
ดร.ภญ.ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ สาขาพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม
ดร.ภญ.วันนิศา ดงใต้ สาขาผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ
เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “เภสัชกรศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำปี 2566 โดย สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#ลิงค์ข่าวเพิ่มเติม : https://phar.ubu.ac.th/news-detail/291

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.