🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ภญ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา ดร.ภก.ฐิติเดช ลือตระกูล ผศ.ดร.ภญ.อุษณ…

🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ
ผศ.ดร.ภญ.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา
ดร.ภก.ฐิติเดช ลือตระกูล
ผศ.ดร.ภญ.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
ผศ.ดร.ภก.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล เภสัชกรเกียรติยศ
โดย สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#ลิงค์ข่าวเพิ่มเติม : https://phar.ubu.ac.th/news-detail/288

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.