🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางป…

🎉🎉🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอนุสิทธิบัตร “กรรมวิธีการทำสบู่น้ำมันจิ้งหรีด” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566
https://phar.ubu.ac.th/news-detail/282

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.