🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภก.เชาวลิต มณฑล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กันเกราช่อที่ 16…

🎉คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.ภก.เชาวลิต มณฑล
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กันเกราช่อที่ 16
(คณะเภสัชศาสตร์)
⛪️ ปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่ง
– อาจารย์ประจำ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต
– นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ม.รังสิต
– นักวิจัย สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ม.รังสิต
– ผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชศาสตร์ มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ โรงงานสมุนไพร Sun Herb Thai-Chinese Manufacturing ม.รังสิต
————————————-
ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 📌ด้านผลงานดีเด่น
#congratulations #UBUAlumni
#ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจำปี2565
#ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.