❕❕❕อาจารย์กลับมาแล้วว❗️❗️❗️ 🎉🎉🎉ยินดี​ต้อนรับคณาจารย์​ที่กลับจากลาศึกษา​ต่อ​ ดังนี้ 1. ดร.ภญ.รจเรศ​ เนตร​ทอง​ ลาศึกษา​ต่อ ระดับปร…

❕❕❕อาจารย์กลับมาแล้วว❗️❗️❗️
🎉🎉🎉ยินดี​ต้อนรับคณาจารย์​ที่กลับจากลาศึกษา​ต่อ​ ดังนี้
1. ดร.ภญ.รจเรศ​ เนตร​ทอง​ ลาศึกษา​ต่อ ระดับปริญญาเอก หลักสูตร Pharmacy and Pharmaceutical Science สาขาวิชา Pharmacy ณ University of Lincoln ประเทศ สหราชอาณาจักร
2. อ.ภก.รชตะ​ มังกร​แก้ว​ ลาศึกษา​ต่อ​ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชบำบัด ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
3. อ.ภญ.พนัชกร​ เตชอังกูร ลาศึกษา​ต่อ​ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวุฒิบัตรแสดงความรู้ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาวิชาเภสัชบำบัด ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.