โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งปรับ แนวทางปฏิบัติตัว เมื่อติดเชื้อโควิด19 (ATK ขึ้น 2 ขีด) 1.เมื่อตรวจ ATK ด้วยตนเองผล 2 ข…

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งปรับ แนวทางปฏิบัติตัว เมื่อติดเชื้อโควิด19 (ATK ขึ้น 2 ขีด)
1.เมื่อตรวจ ATK ด้วยตนเองผล 2 ขีด
2.ถ่ายภาพผล ATK 2 ขีด คู่บัตรประจำตัวประชาชน ไว้เป็นหลักฐาน
3.นำหลักฐาน เข้ามาติดต่อรับยาที่ ARI คลินิก อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ตึกที่ติดกับปั๊มน้ำมัน ปตท.)
วันราชการ เวลา 08.00-11.30 น.
จำกัดจำนวน 60 คิว/วัน
4.ผู้ป่วยจะได้รับ ยารับประทานตามอาการ ใบรับรองการเจ็บป่วย ระบุ กักตัวรักษา 10 วัน และ ป้าย “ขยะติดเชื้อ” สำหรับติดถุงขยะ
5.ผู้ป่วยกักตัวอย่างเคร่งครัด 10 วัน
สอบถามเพิ่มเติม 045-353909 ต่อ ARIคลินิก
วันราชการ เวลา 08.00-16.00 น.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.อุบล.